Thẻ: thuốc phòng và trị bệnh cho ốc hương

NGUYÊN NHÂN ỐC HƯƠNG CHẾT HÀNG LOẠT, LÂY LAN DIỆN RỘNG

NGUYÊN NHÂN ỐC HƯƠNG CHẾT HÀNG LOẠT, LÂY LAN DIỆN RỘNG Do có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, có nhưng giai đoạn và những vùng Bà Con phát triển nuôi rộng rãi, kinh nghiệm và trình độ công nghệ nuôi ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên do mật nuôi có một […]